Om Blichfang.

I 2016 holdt vi jubilæumsårsmøde, idet det var 25 år siden, det første blad, som fik navnet Hjemstavn, blev udgivet. I 2005 blev navnet ændret til Blichfang.

Siden årsmødet 2016 har det været en turbulent tid, hvor vi ikke vidste, om bladet kunne fortsætte, idet både redaktør og layout-ansvarshavende bebudede, at de ville trække sig. Uden nye folk på banen den første lange tid, lykkedes det alligevel at få 6 blade ud i løbet af 2016, godt hjulpet af de afgående fra redaktionen.

I elvte time meldte en ny redaktør sig på banen. Vi byder Linda Lyngsøe hjertelig velkommen.

Nu kunne vi aflyse, at det sidste Blichfang var på vej - der er i stedet taget hul på en ny årgang.

Lokalbladet, som altid er blevet omdelt i det gamle Thorning Sogn, blev til og med 2016 udsendt 6 gange årligt. Fremover bliver bladet udsendt 4 gange om året, til gengæld lander bladet i alle postkasser. Det vil fremover stadig blive lagt på Bakkegården og Kjellerup Bibliotek samt de øvrige steder, hvor Blichfang plejer at ligge, og hvor de hidtil er sendt til.

Det har været nævnt, at vi skulle have mere gang i hjemmesiden www.Blichfang.dk som bestyres af Jan Kennow, der har rettighederne til domænenavnet. Jan Kennow får ikke opdateret siden med Blichfang, men vil heller ikke sælge domænenavnet. For at få mulighed for at lægge Blichfang ud på nettet har jeg før foreslået, at vi opretter et nyt domænenavn, f.eks. www.Blichfang-lokalbladet.dk Ønskes debatteret under punkt 9.

Som det sikkert er alle bekendt, har vi fået spejderne til at omdele bladet sammen med kirkebladet. Udover at løse problemet med, at husstande, der havde afmeldt reklamer, ikke fik Blichfang, så behøver vi nu heller ikke at få fremstillet flere blade, end dem der er brug for. Og som en krølle på halen er det dejligt, at vore egne spejdere får en indtjening ved at tage bladet med rundt på den rute, de i forvejen kender.

Der er ingen tvivl om, at befolkningen hurtigt vænner sig til, at bladet udkommer 4 gange årligt, og vi har da også oplevet, at sponsorerne bakker lige så meget op, som de gjorde før. Tak til alle sponsorerne, som gør det muligt at formidle lokalstof gennem Blichfang. Også tak til alle de foreninger, der bakker op om bladet med artikler og andet stof.

Til Hanne Pehrson skal der lyde en stor tak for arbejdet med annonceafdelingen – og en stor tak, fordi du utrætteligt har skaffet annoncører siden bladets start og velvilligt fortsætter med arbejdet.

I år har vi fået samlet e-mail adresser på hele bestyrelsen, så foreningernes repræsentanter nemmere kan kontaktes.

Også kasserer Tove Vinther har benyttet den digitale løsning med udsendelse af girokort. Til dig skal ligeledes lyde en tak for det mangeårige arbejde og for villigt at fortsætte på den post.

Til Peter Nielsen og Tom Andersen skal lyde en stor tak for lang og trofast virke i Blichfang. Peter har været med siden bladets opstart og har stået for layout i alle årene, og arbejdet er udført med akkuratesse hver gang. Tom kom til i år 2000 som nummer 2 redaktør, så man må sige, at folkene bag Blichfang ikke render af pladsen.

Og så vil jeg hermed ønske en god fremtid for bladet under de nye forhold.

Læs Blichfangs vedtægter

Formand Birgit M. Andersen. .