Formandsberetning 2018

Formandens beretning på årsmødet den 13. marts 2018.

2017 har været et rigtig godt år for Blichfang. Ved årsmødet den 21. marts 2017 kunne redaktør Linda Lyngsøe meddele, at en person med IT - færdigheder havde henvendt sig og ville tilbyde sin hjælp med at få hjemmesiden op at køre og desuden hjælpe med layout.

Den nye redaktør, der skulle stå for at samle indlæg til trykkeriet, som derefter skulle sætte bladet op, nåede slet ikke at tage sig af dette arbejde. Afgående Layouter Peter Nielsen havde nemlig lovet at opsætte det første blad i 2017 til trykkeriet, og allerede ved udarbejdelse af Blichfang nr. 2 havde Erik Lyngsøe meldt sig på banen. Han var kommet sig godt over en stor dobbeltsidet lungetransplantation og var klar til at arbejde for foreningen.

Erik Lyngsøe har været den helt store gevinst for bladet, og han har som layouter kunnet løfte arven efter Peter Nielsen, som i 26 år har stået for udfærdigelse af de altid flotte blade.

Men ikke nok med, at Erik trådte til med layout, han gik også fluks i gang med at lave en ny flot hjemmeside. Dertil kommer, at Erik selv er Webmaster og styrer og opdaterer siden og de forskellige links, der er tilknyttet.

Bladet udgives nu i farver, og opsætningen er lidt anderledes. Erik arbejder hele tiden med at forbedre detaljer, ligesom han selv er en særdeles dygtig fotograf, der gerne tager ud og finder aktuelle motiver til bladet. To af bladene har været på 32 sider, men derefter er det igen holdt på 24 sider

Blichfang bliver omdelt fire gange årligt af spejderne, som bringer det ud sammen med Kirkebladet. Efter lidt forvirring omkring udgivelsestidspunkterne i starten ligger de nu i faste rammer, og både redaktionen i Blichfang og spejderne er tilfredse med ordningen.

Også sponsorerne bakker lige så meget op om bladet som før, da det udkom seks gange om året. Tak til sponsorerne, som gør det muligt at formidle lokalstof gennem Blichfang. Og tak til alle de foreninger, der bakker op om bladet med artikler og andet stof. Vi ved, at Blichfang er et kærkomment blad, som mange har liggende, så det er nemt at tjekke arrangementer, foreningsliv og andet lokalstof. Jeg selv har samtlige numre liggende, og det ved jeg, at også andre har. Det tyder på, at det er et blad, der også er værd at gemme.

Til Hanne Pehrson skal der lyde en stor tak for arbejdet med annonceafdelingen. Det er din fortjeneste, at annoncørerne bliver ved med at være lige så trofaste trods færre bladudgivelser.

Tak til Tove Vinther for at styre regnskabet og for at sende girokort ud til alle foreningerne. Vi fortsætter med at sende både girokort og meddelelser ud via e-mails, og vi har via Erik fået lavet vores specielle Blichfang adresser, som i hvert fald jeg fremover vil bruge, når jeg sender noget ud til alle foreningsrepræsentanter. Også tak til de to revisorer Cita Brøns og Harry Madsen.

Tak til Linda, som sprang til i ellevte time, da bladets eksistens var betinget af, at der meldte sig en ny redaktør. Redaktørens arbejde fremover var i første omgang at modtage indlæg og annoncer til bladet og sende det hele til trykkeriet, som så i mangel af vores egen layouter skulle sætte bladet op. Layouteren kom imidlertid som sendt fra himlen, hvilket også har bevirket, at Linda ikke har følt, at der var nogen grund til, at hun fortsatte. Efter aftale med Erik, som er villig til at lade sig vælge til ansvarshavende redaktør, har Linda valgt at træde ud af redaktionen.

Birgit Mølholm Andersen