Kontakt Blichfang.

Formand Birgit M. Andersen
Rosenborgvej 4, 8620 Kjellerup
86 88 01 10
formand@blichfang-lokalbladet.dk

Kasserer:
Tove Vinther

86 88 97 16
kasserer@blichfang-lokalbladet.dk
Annoncer:
Hanne Pehrson

86 88 04 76
annoncer@blichfang-lokalbladet.dk

  Redaktionen:

Ansvarshavende redaktør og webmaster:
Erik Lyngsøe

Ungstrupvej 1 A, Ungstrup
8620 Kjellerup
24 80 51 99
webmaster@blichfang-lokalbladet.dk

Indlæg til Blichfang kan sendes til redaktøren/webmaster i elektronisk form eller afleveres på papir hos redaktøren.

 Ris, ros, forslag og kommentarer

 
 Send